Recent Submissions

 • Environmental and Social Customer Relations Management model for Small and Medium Enterprise Acceleration in Africa 

  Odhuno, Edwin; Mosoti, Jared (Mount Kenya University, 2015)
  The main objective of this article is to present an analysis of a client relationship management model that places emphasis on the formation of theoretical foundations for client focus, engagement and data bases in ...
 • ICABUMPA Conference 2015: Program and Book of Abstracts 

  Mount Kenya University; Equip Africa Institute; DAAD; Intelligence for Innovation (Mount Kenya University, 2015)
  Welcome to ICABUMPA-IN4IN conference 2015. The conference whose focus will be on business acceleration beyond incubation is timely in a period where many countries in Africa are grappling with high levels of unemployment. ...
 • Psychological Interventions for Effective Entrepreneurial Mindsets 

  Frese, Michael (Mount Kenya University, 2015-05-18)
 • Re-evaluating the relevance and quality of education in Kenya: The Role of Mount Kenya University 

  Koech, Peter Kibet (Mount Kenya University, 2015-06)
  The issue of Quality and relevance of Education is a topical area of concern. However, there is no general consensus on the concept of Quality because, like beauty, Quality is in the eyes of the beholder (i.e, Government, ...
 • Balanced Personal and Professional Development & Performance 

  Kigatiira, Kimathi (Mount Kenya University, 2015-09)
 • How to increase reasearch visibility: A guide for research writers 

  Otuoma, Peter Sanya (Mount Kenya University, 2013-04)
  This presentation shows you several techniques that you can employ to increase the visibility of your research and consequently the number of citations.
 • LUGHA YA KISWAHILI KATIKA TAMASHA ZA DRAMA NCHINI KENYA: KUSTAWI AU KUDUMAA? 

  Waititu, Francis G (Mount Kenya University, 2015-10)
  Tamasha za drama ambazo hufanywa kila mwaka nchini Kenya ni mojawapo ya nyenzo zilizowekwa na wizara ya Elimu nchini kutoa elimu kwa vijana. Tamasha hizi ambazo zinajumuisha wanafuzi kutoka shule za malezi, msingi, ...
 • LUGHA NA UTAMBULISHO: TOFAUTI KATIKA MATUMIZI YA KISWAHILI NCHINI TANZANIA NA KENYA 

  Mohochi, Sangai (Mount Kenya University, 2015-10)
  Matumizi ya lugha moja hutofautiana kwa kutegemea mambo kama vile umri, jinsia, tabaka na maeneo ya kijiografia miongoni mwa mengine. Matokeo ya hali ni kuwa matumizi ya lugha huishia kutoa mchango mkubwa katika utambulisho ...
 • LEKSIKOGRAFIA YA UUNDAJI KAMUSI NA KISWAHILI 

  Maina, Rachel (Mount Kenya University, 2015-10)
  Picha katika kamusi huwasilisha maana sawa na maneno. Japo leksikografia inahusu maneno, na hivyo hutumia maneno kuelezea maana, wakati mwingine inabidi kutumia mbinu mbadala ambazo zitafanya maana kueleweka vizuri zaidi.
 • LEKSIKOGRAFIA YA NADHARIA NA KISWAHILI 

  Nyangeri, Nahashon Akungah (Mount Kenya University, 2015-10)
  Lugha ya Kiswahili inadhihirisha utajiri mkubwa ambao haujafumbatiwa na wanaisimu kikamilifu. Utajiri wenyewe unadhihirika kutokana na wingi wa lahaja zake. Hii ina maana kwamba ikiwa kutaandikwa kamusi kamilifu ya ...
 • KUKAKAMAA KWA WAJIPATIAJI WA LUGHA YA KISWAHILI KAMA LUGHA YA PILI: MIFANO KUTOKA KWA JAMII YA WAKINGA 

  Msigwa, Arnold B.G. (Mount Kenya University, 2015-10)
  Wajipatiji wa lugha ya Pili hukabiliwa na changamoto mbalimbali katika mchakato wa ujipatiaji wa lugha hiyo.
 • KUFUWAWA KWA MIIKO YA SANAAJADIIYA KATIKA LUGHA ZA KIAFRIKA 

  Kisanji, Joachim A. N.; Mganga, Yusta (Mount Kenya University, 2015-10)
  Makala hii inajadili kipera cha Miiko katika sanaajadiiya ya Lugha za Kiafrika. Miiko ni kipera kimojawapo cha sanaajadiiya ambacho kimesahaulika na wasomi hali inayosababisha Kufuwawa kwa miiko yenyewe katika matumizi ...
 • KISWAHILI NA UTAFITI 

  Wafula, Magdaline Nakhumicha (Mount Kenya University, 2015-10)
  Kiswahili ni miongoni mwa lugha maarufu ulimwenguni kutokana na matumizi yake mapana. Aidha, kimepata hadhi ya kuwa lugha ya kimataifa kutokana na ukwasi wake kimsamiati, kiistilahi na kimaandishi. Ongezeko la wataalamu ...
 • KISWAHILI NA MAENDELEO YA KIJAMII 

  Muhidin, Zahor Mwalim (Mount Kenya University, 2015-10)
  Wazanzibari hupenda kuchanganya lugha. Mara nyingi, wao huchanganya lugha ya Kiswahili, Kiingereza na Kiarabu. Mtindo huu unaweza kuthibitishwa kihistoria kutokana na athari ya mchanganyiko wa Waswahili wa Zanzibar na ...
 • KISWAHILI NA MAENDELEO YA DINI 

  Kevogo, Alex Umbima (Mount Kenya University, 2015-10)
  Kuna uhusiano baina ya kuenea kwa dini na kuenea kwa lugha. Kuenea kwa dhehebu la Kikatoliki na madhehubu mengine ya Kiprotestanti kulifanikisha kuenea kwa Kispanyola na Kiingereza katika maeneo ya Marekani Kusini, Afrika ...
 • JUKUMU LA VYOMBO VYA KIELEKRONIKI KATIKA UKUZAJI NA UENDELEZAJI WA FASIHI YA WATOTO 

  Ibala, Harriet K. (Mount Kenya University, 2015-10)
  Makala hii itaangazia jukumu la vyombo vya kielektroniki, kama vile runinga, redio na mtandao katika kukuza na kuendeleza fasihi ya watoto. Hizi ni kazi za fasihi zinazowasilishwa na watoto wenyewe au na watu wazima, ...
 • ISTILAHI IBUKA ZA TAALUMA ZA KISWAHILI VYUONI AFRIKA MASHARIKI 

  Kevogo, Stanley Adika (Mount Kenya University, 2015-10)
  Takribani taasisi zote za elimu ya juu katika eneo la Afrika Mashariki zimetekeleza mhamo wa ruwaza kutoka ufundishaji taaluma za Kiswahili kwa kutumia Kiingereza kwenda ufundishaji kwa kutumia Kiswahili chenyewe.
 • HALI YA LUGHA INAYOTUMIWA KATIKA MATANGAZO YA KIBIASHARA NCHINI KENYA 

  Ibala, Harriet K. (Mount Kenya University, 2015-10)
  Makala hii itatalii matangazo mbalimbali ya kibiashara yanayotumia lugha ya Kiswahili katika vyombo vya habari, magazeti na mabango ya kibiashara nchini Kenya. Baadhi ya masuala yatakayochunguzwa ni pamoja na usanifu wa ...
 • FASIHI: MUZIKI NA FASIHI YA KISWAHILI 

  Mulongo, Meshack Onzere (Mount Kenya University, 2015-10)
  Makala hii imetokana na utafiti uliotathmini mchango wa muziki wa kizazi kipya katika ufundishaji wa ushairi wa Kiswahili kwa wanafunzi katika shule za sekondari nchini Kenya.
 • FASIHI YA WATOTO 

  Bakize, L.H. (Mount Kenya University, 2015-10)
  Riwaya ya kihistoria katika fasihi ya watoto ni utanzu unaopendwa na watoto, wazazi na walimu huko Ulaya na Marekani. Utanzu huo unapendwa hasa darasani kwa sababu umekuwa nyenzo muhimu katika kufundishia watoto masomo ...

View more